Wednesday, August 27, 2008

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾಯಿಹಕ್ಕಿ ಗ್ರೀನ್ ಬೀ ಹೀಟರ್ ಗೂಡಿಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪೊದೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪೊದೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಮೈಯಿಡೇ ರಕ್ತ. ಹಕ್ಕಿಯ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ಪೊದೆಯ ಮುಳ್ಳುಕಡ್ಡಿಗಳು ಗೀರಿದ್ದು ಗೊತ್ತೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

1 comment:

PaLa said...

ಗ್ರೀನ್ ಬೀ ಈಟರ್-ನ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ, very good DOF and the use of shutter speed. Thanks for sharing and your effort.